شرکت خدمات مسافرت هوايي و گردشگري کوروش کبير
داراي مجوز فروش بليت هواپيما،باعضويت ياتا
نماينده فروش قطارهاي رجا سفير و فدک
برگزارکننده تورهاي داخلي وخارجي